yurydychni-faktyСьогодні мова піде за факти, що мають юридичне значення, а якщо бути точнішим так за встановлення належності правовстановлюючого документу. Розповім я на прикладі, що був у моїй практиці, а щодо інших фактів, такого роду, так це буде аналогічно.

Одного разу звернулася до мене громадянка К. з питанням:

У 1992 році її мати подарувала їй кімнату у будинку, відповідно, правовстановлюючим документом на кімнату був договір дарування зареєстрований належним чином у БТІ (про що стояла відмітка БТІ на останній сторінці договору), також було видано будинкову книгу. І ось проблема, в договорі дарування є технічна помилка в прізвищі, де замість букв «ьо» зазначено «е». Відповідно для реалізації свого права, громадянка К., бажала продати дану кімнату. Так ось, начебто нічого страшного, всі пам’ятають, як робилися переклади прізвищ написаних російською на українську мову та відповідно «перекладені прізвища» записувалися у документи. Помилка незначна, але, якщо її не виправили відразу, це тягне за собою відповідні проблеми, котрі вирішуються через суд. Далі мова піде про те, які подальші дії.

Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК), а саме ч.1 ст. 234 передбачено такий вид судового провадження, як окреме. Детальніше, про що йдеться в цій статті 234 ЦПК наведено нижче:

«Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.»

А п.5 ч.2 ст.234 ЦПК зазначено, що суд в порядку окремого провадження розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (це стосується нашої сьогоднішньої статті).

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 256 ЦПК судом можуть встановлюватися факти належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. Весь перелік зазначений в ч.1 ст.256 ЦПК не є вичерпним, але справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.

Не занурюючись в теорію, розкажу Вам далі, як це відбувається на практиці. До суду подається заява (не позовна), в ній зазначається заявник (це той хто звертається до суду) та зацікавлена особа (це можуть бути: управління ПФУ, БТІ, нотаріальна контора та ін., залежно від встановлюваного факту), а також їх контактні дані (місце проживання та телефон). В самій заяві детально та послідовно описується ситуація, яка склалася (в нас вона коротко описана вище), зазначається в яких документах є помилки і які саме (в нашому випадку це помилка написання прізвища в договорі дарування), а в яких все правильно зазначено (паспорт, будинкова книга, довідка про присвоєння ІПН, свідоцтво про одруження, іменні рахунки тощо). Також необхідно зазначити, чим підтверджуються зазначені обставини, вказати чому є потреба вирішувати питання через суд (тому що іншим способом неможливо). В кінці зазначаються вимоги та додані документи.

На сьогоднішній день, для вирішення цього питання через суд, необхідно сплати судовий збір в розмірі 114,7 грн.

Тож, якщо у Вас виникла така ситуація, раджу Вам звернутися за допомогою до юриста (за консультацією чи за юридичним супроводженням справи – вибір Ваш) та не зволікати з вирішення такого роду питанням.

Ігор Кацевич, юрист