copsВсім відомо, що з 2011 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» було скасовано процедуру проходження держ. тех. огляду та запроваджено обов’язковий технічний контроль ТЗ без участі Державної автоінспекції.

Після того, як були внесені такі зміни, органи Державтоінспекції почали направляти юридичним особам листи (всім однакові примірники) в яких містилися посилання на нормативно-правові акти – ст. 52-1 ЗУ «Про дорожній рух», Постанову КМУ № 204 від 04 березня 1997 року » Про затвердження порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті «, ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон 877-V), а також на незрозумілий та ніким небачений план здійснення перевірок суб’єктів господарювання. В даному листі йшлося про те, що на підставі перечислених вище НПА інспектори ДАІ проведуть перевірку додержання підприємством вимог законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

Але, я хочу заперечити проти даної перевірки. Проаналізувавши вищезазначені нормативно-правові акти, я дійшов висновку, що працівники (інспектори) ДАІ не мають жодних правових підстав на проведення такого роду перевірок на підприємствах (за виключенням підприємств, що займаються перевезенням пасажирів та вантажів).

Виходячи із змісту ст. 19 Конституції України вона зобов’язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.2 Постанови КМУ № 204 від 04 березня 1997 року » Про затвердження порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті » нагляд здійснюється за видами транспорту Мінінфраструктури, Державіаслужбою, Укртрансінспекцією, Укрморрічінспекцією та Укрзалізницею у взаємодії з іншими державними органами.

Згідно з Постановою КМУ № 1567 від 08 листопада 2006 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті » Цей   Порядок  визначає  процедуру  здійснення  державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання,  які  провадять діяльність  у  сфері  автомобільного  транспорту  (далі — суб’єкти господарювання),  вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та  стандартів  щодо  організації  перевезень  пасажирів  і вантажів автомобільним транспортом, норм міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення, наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток,  виконанням ними ліцензійних умов,  а  також процедуру  здійснення  державного  нагляду за забезпеченням такими суб’єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень.

Враховуючи численні порушення законодавства на підставі частини 4 п. 4 ст. 5 Закону 877-V та керуючись вимогами статті 19 Конституції України, статті 10 Закону 877-V, Постанови КМУ №204 від 04.03.1197 р. та Постанови КМУ №1567 від 08 листопада 2006 р. спокійно можна констатувати про неможливість допущення посадових осіб відділення ДАІ до перевірки, так як для її проведення потрібно, щоб, хоча б, відділення ДАІ надало наступну інформацію (тобто обґрунтувало на якій саме підставі вони мають право здійснювати такого роду перевірки на підприємствах (за виключенням транспортних)):

1) вид(-и) господарської діяльності підприємства, які відповідно до компетенції органів ДАІ є предметом державного контролю(п. 4 статті 4 Закону 877-V);

2) нормативно-правовий акт, який визначає переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), та інформацію щодо місця його оприлюднення як регуляторного акту (абзац 5 п. 2 статті 5 Закону 877-V);

3) інформацію про план перевірки, яким передбачені заходи державного контролю щодо товариства (річний або квартальний, яким розпорядчим документом затверджений, реєстраційний номер та дата затвердження), а також місце оприлюднення цього плану як регуляторного акту (п. 1 статті 5 Закону 877-V);

4) нормативно-правовий акт МВС України, який визначає форму направлення на перевірку (абзац 2 п. 24 статті 11 Закону України «Про міліцію»), та інформацію про його опублікування.

Останнім часом такі перевірки почастішали, мало того, інспекторів пускають на підприємства, а вони цим користуються: для того, щоб пройти таку перевірку, необхідно сплатити кошти , як благодійний внесок, на рахунок відділення ДАІ, та й не обійтись без «могорича» для самих інспекторів.

Підсумувавши все вище викладене можна дійти висновку, що органи ДАІ не вправі проводити такі перевірки на підприємствах за виключенням підприємств, що займаються перевезенням пасажирів та вантажів.

Коли Ви отримаєте подібний лист з ДАІ, не лякайтесь, напишіть їм відповідь, щоб вони обґрунтували своє право на проведення перевірки підприємства, що навряд чи буде зроблено. На цьому все й закінчиться.

Ігор Кацевич, юрист