nezavershene-budivnytstvoЯк вбачається із заголовку статті, сьогодні ми поговоримо про об‘єкти незавершеного будівництва, а саме про реалізацію права власності шляхом його купівлі. Як всім відомо, з 1 січня 2013 року реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться Державною реєстраційною службою (далі — ДРС).Відповідно, з появою нової служби з’явився і новий порядок, який регулюється Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV(далі — Закон) та Постановою КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 22 червня 2011 р. № 703 (далі — Порядок).

Розглянемо ситуацію: Громадянин А (далі-Продавець) продає громадянину Б (далі-Покупець) земельну ділянку та незавершене будівництво на ній і наполягає на тому, щоб у нотаріуса оформити договір купівлі-продажу лише земельної ділянки, а незавершене будівництво не оформлювати. Відповідно до ч. 3 ст.331 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) до завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). А відповідно до абз.3 ч.2 ст.331 ЦКУ якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації (а воно підлягає), право власності виникає з моменту державної реєстрації. До якого можна дійти висновку: для того, щоб укласти договір купівлі-продажу незавершеного будівництва потрібно його для початку зареєструвати, оскільки до моменту реєстрації, продавець є власником лише будівельних матеріалів, тому, відповідно, продати незавершене будівництво без реєстрації, він не може.

Для того, щоб зареєструвати право власності на незавершене будівництво, а його реєстрація проходить, як реєстрація новоствореного об’єкту нерухомості, потрібно (згідно з порядком) подати наступні документи:

1) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності;

2) документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається (паспорт);

3) документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція про сплату);

4) документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати держмита);

5) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;

6) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

7) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (на сьогоднішній день це є повідомлення Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю і надати потрібно підтвердження того, що Ви повідомили про це державний орган);

8) технічний паспорт;

9) у разі подання заяви про державну реєстрацію зацікавленою особою особисто, така особа також подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків – ідентифікаційний код (окрім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

10) у разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, така особа подає копію документа, що підтверджує її повноваження (довіреність);

11) у разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

Також, хочу зазначити, що реєстрація права власності може проводитися і на підставі рішення суду, яке додається до вище перелічених документів. А коли будівництво закінчено та будівлю введено в експлуатацію, то необхідно реєструвати знову право власності, але вже не на незавершене будівництво, а на будинок (новостворене майно).

Я Вам навів загальний порядок проведення реєстрації права власності на незавершене будівництво. Але ж приклад у нас інший, продавець не хоче проводити реєстрацію права власності на незавершене будівництво, що тоді робити? Моя Вам порада, не погоджуватися на це. Але вихід є: можна укласти договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, що в сукупності становлять це саме незавершене будівництво. Такий договір не підлягає обов‘язковому нотаріальному посвідченню та не є правовстановлюючим документом на нерухомість, але необхідно його все-таки посвідчити нотаріально (за домовленістю двох сторін нотаріус може посвідчити цей договір, але необхідно такого нотаріуса ще знайти та зробити експертну оцінку «незавершеного будівництва»).

Вибір як вчинити залишається за Вами, але краще зробити все, як «книжка пише», тому що в кінцевому результаті можете понести більше витрат, ніж зекономите на напівлегальному способі.

Ігор Кацевич, юрист