pozovna-davnistЯк видно із заголовку сьогодні мова піде про позовну давність, її поняття, строки та суть.

Почнемо з того, що таке позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. Якщо простіше, так це термін протягом якого, будь-яка особа (чи то фізична, чи то юридична), може звернутися до суду за захистом порушеного її права (невиконання зобов’язання належним чином, стягнення боргу, штрафу, пені, виселення з квартири, визнання права власності тощо).

Я розкажу про загальну та спеціальну позовну давність.

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. А відповідно до ч.2 ст. 258 ЦКУ позовна давність в один рікзастосовується, зокрема, до вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації (у цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості);

3) про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності(стаття 362 ЦКУ);

4) у зв’язку з недоліками проданого товару(стаття 681 ЦКУ);

5) про розірвання договору дарування(стаття 728 ЦКУ);

6) у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 ЦКУ);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 ЦКУ).

Позовна давність у п’ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства абообману.4. Позовна давність у десять років застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.

Так, згідно закону, позовна давність може бути збільшена (за домовленістю сторін, наприклад договір про збільшення позовної давності), але ні в якому разі не зменшена(ст. 259 ЦКУ). Перебіг позовної давності обчислюється коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦКУ), порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін. Приклад початку перебігу позовної давності: Ви взяли в банку кредит на 10 000,00 грн. сплатили 5 000,00 грн. 21 січня 2010 року, після чого припинили платити з певних причин, перебіг позовної давності починається з 21.01.10 року та становить 3 роки. Є таке поняття як переривання позовної давності, це коли, візьмемо попередній приклад за основу, Ви з 21.01.10 р. перестали платити, а 26 листопада 2012 року здійснили часткову оплату кредиту (при цьому сума оплати не має значення), то з 26.11.2012 року позовна давність знову буде становити три роки.

Є й інші особливості перебігу позовної давності:

1) перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.

2) перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину (це правочин, котрий обмежує права особи, передбачені законом) починається від дня, коли почалося його виконання.

3) у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

4) за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги (пред’явлення такої вимоги можливе у будь-який час, а строк її виконання становить сім днів), перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання (тобто, у разі поставки товару, без укладення договору, строк позовної давності обчислюється з дня його поставки). Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

5) за регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов’язання(наприклад: регрес – водій транспортної компанії потрапив в аварію, чим завдав шкоди іншому транспортному засобу, відповідно страхова не відшкодувала повністю всю суму (мається на увазі «автоцивілка» і сума шкода становить суму, що більша страхової виплати) в такому разі постраждала сторона позивається до транспортної компанії і після того як компанія виплатить різницю між шкодою і страховою виплатою, то з цього моменту в транспортної компанії виникає право стягнути, сплачену нею суму, з її водія).

Також перебіг позовної давності може бути припинений. Припинення перебігу строку позовної давності може бути у таких випадках:

1) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;

4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.

Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Є одна особливість щодо застосування строків перебігу позовної давності. Суд приймає заяву у будь-якому разі, навіть, якщо позовна давність пройшла і застосовує її виключно за заявою однієї із сторін.

І ще одне. Є вимоги на які позовна давність не поширюється:

1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав (право на життя тощо), крім випадків, встановлених законом;

2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;

3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,іншим ушкодженням здоров’я або смертю;

4) на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право;

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);

6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, стосовно виконання зобов’язань, що випливають із Закону України «Про державний матеріальний резерв».

Цей перелік не є виключним, можуть бути й інші вимоги до який не застосовуються позовна давність, але це рідкість і такі вимоги повинні бути передбачені законом.

Моя Вам порада, не зволікайте з вирішення питань щодо порушення Ваших прав. Вчасно звертайтеся за консультацією до юриста з питань порушення Ваших прав, а після цього вже до суду.

 

Ігор Кацевич, юрист